Nazwa pełna: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Carbosprzęt" sp z o.o.
Nazwa skrócona: "Carbosprzęt"
Województwo: Śląskie
Adres: Ul.Szopienicka 58
Kod pocztowy: 40-432
Miejscowość: Katowice
KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach 0000146930
Kapitał zakładowy: 50.600 PLN
Branża: Usługi budowlane, Transport samochodowy, Wypożyczanie maszyn i urządzeń budowlanych i burzących wraz z obsługą operatorską, Roboty ziemne, Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn
Telefon: (32) 353-76-67 lub 707-59-15
Faks: 32 353-76-67
E-mail: biuro@carbosprzet.pl
Public relations: Andrzej Morkisz
Forma prawna: Spółka z o.o.
Forma własności: Prywatna
Autoprezentacja: Wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych